Par-retreat Vineyard Norge 12.november

Ønsker dere å styrke forholdet og investere i eget ekteskap? Er dere i etableringsfasen og behøver gode verktøy for å sammen skape den framtida dere drømmer om? Eller har dere etter mange år sammen havnet i et mønster som gjør at ekteskapet ikke lenger er like fantastisk?

Vi inviterer til et verdibasert parkurs med Tonje og Dag William Haugeto Stang. Tonje og Dag William, tilhører Oslo Vineyard og erkjent for å være personlige, faglig sterke og har en lett tilgjengelig og engasjerende form på undervisningen. Les mer om Tonje ogDag William her: http://vilvekst.no/

Temaer som kommer til å bli tatt opp er blant annet:Temaer som kommer til å bli tatt opp er blant annet:

  • En tretvinnet tråd – når limet ikke lenger er avhengighet
  • God kommunikasjon – en nøkkel til forståelse
  • Den nødvendige samtalen – hvordan håndterer vi konflikter

Det vil bli en viktig og inspirerende, jordnær og nyttig weekend med tid til å møte Jesus, deg selv og din kjæreste gjennom undervisning i kombinasjon med parsamtaler og grupper der dere jobber med par-relaterte oppgaver underveis.

Tid for to - parkurs (Last ned brosjyre)

Gå til registrering